| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
Obligacje

piątek, 25 października 2013


Jak kupić obligacje?

Obligacje skarbowe możesz zakupić na kilka sposobów. Dostępne są one w sieci PKO Banku Polskiego. Sprzedażą obligacji skarbowych zajmuje się ponad tysiąc oddziałów PKO Banku Polskiego, a także Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Punkty sprzedaży zajmują się jednocześnie pełną obsługą obligacji, a to oznacza, że jeżeli zechcesz dokonać np. zamiany obligacji na papiery z nowej emisji lub wypłacić odsetki możesz tego dokonać w dowolnym oddziale, niezależnie od tego, gdzie miała miejsce transakcja zakupu.

Żeby zainwestować w obligacje skarbowe, nie musisz wychodzić z domu. Operacje zakupu możesz przeprowadzić przez internet w serwisie transakcyjnym, na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

Taką możliwość mają także posiadacze konta Inteligo PKO Banku Polskiego.

W obligacje skarbowe możesz również zainwestować telefonicznie – wystarczy zadzwonić pod numer 801 310 210 w godzinach od 8 do 20 bądź 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy.

Obligacje dwuletnie DOS, trzyletnie TOZ, czteroletnie COI i dziesięcioletnie EDO wycenione są tak samo – jeden papier wartościowy kosztuje 100 zł. Zawarcie transakcji w Punkcie Sprzedaży Obligacji poprzedza krótka procedura rejestracyjna. Do jej przeprowadzenia będzie Ci potrzebny dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość. Kwotę należną na zakup obligacji możesz uiścić gotówką bądź przelewem.

Obligacji skarbowych nie można zgubić


Obligacje skarbowe to jedna z najbezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy. Nie tylko dlatego, że wypłata kapitału i odsetek jest gwarantowana majątkiem Skarbu Państwa, ale także ze względu na sposób sprzedaży.

Obligacji nie możesz zgubić. Niezależnie od tego, czy transakcja zakupu obligacji dokonasz w jednym z Punktów Sprzedaży Obligacji, przez Internet czy za pośrednictwem telefonicznej infolinii, nie otrzymasz papierów wartościowych w formie fizycznej. Operacja zostaje zaksięgowana w Rejestrze Nabywców Obligacji, a Ty otrzymasz jedynie jej potwierdzenie. Jego zagubienie nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Obligacje cały czas będą przyporządkowane do Ciebie i będziesz mógł nimi dysponować, legitymując się dowodem osobistym.

Także w przypadku zagubienia dowodu osobistego obligacje są bezpieczne. W takiej sytuacji powinieneś jednak możliwie szybko poinformować o tym fakcie dowolny Punkt Sprzedaży Obligacji i dokonać blokady rachunku rejestrowego. Po jego zablokowaniu dokonywanie jakichkolwiek operacji sprzedaży lub wypłaty środków pieniężnych będzie niemożliwe aż do czasu odblokowania przez Ciebie rachunku.

Jeżeli zagubisz dowód osobisty, możesz także w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego zgłosić utracony dokument do bazy dokumentów zastrzeżonych. Po dokonaniu zgłoszenia wykonanie transakcji na podstawie zastrzeżonego dowodu osobistego będzie niemożliwe.

Jak odebrać swoje pieniądze?


Wraz ze zbliżającym się terminem wykupu obligacji skarbowych będziesz musiałpodjąć decyzję, czy odebrać zainwestowany kapitał i naliczone odsetki, czy ponownie ulokować pieniądze w obligacjach.

Jeżeli zdecydujesz się na wypłatę środków, możesz dokonać takiej operacji w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji prowadzonym przez agenta emisji obligacji PKO Bank Polski, niezależnie od tego, gdzie zakupiłeś obligacje skarbowe. Najprostszym i najbezpieczniejszym sposobem wycofania kapitału ulokowanego w obligacjach jest wskazanie rachunku bankowego, na który zostaną przelane pieniądze. W ten sposób unikniesz ryzyka związanego z podejmowaniem gotówki. Od dnia wykupu niepodjęte środki są nieoprocentowane. Takie rozwiązanie jest wygodne zwłaszcza, gdy będziesz posiadał obligacje czteroletnie, gdzie zyski w postaci odsetek odbiera co roku, oraz obligacje trzyletnie, w przypadku których odsetki są wypłacane co 6 miesięcy.

Alternatywą dla wypłaty środków pieniężnych ulokowanych w obligacjach jest zamiana obligacji na dowolny rodzaj obligacji nowej emisji. W tym celu złóż przed terminem wykupu dyspozycje zakupu obligacji z nowej emisji, z zaznaczeniem, że transakcja zostanie sfinansowana ze środków już ulokowanych w obligacjach skarbowych. W większości przypadków przy nabyciu obligacji w drodze zamiany przysługuje dyskonto w wysokości 10 gr za każdą obligację.

Obligacje czy warto:
http://kodekspracy.blogspot.com/2015/10/obligacje-czy-warto.htmlwtorek, 06 listopada 2012


Dziesięcioletnie Obligacje Skarbu Państwa

Osoby, które chcą bezpiecznie zainwestować swoje oszczędności, mogą wybrać detaliczne obligacje skarbowe, których emitentem jest Skarb Państwa. Zobowiązuje się on do wykupu obligacji oraz wypłacenia nabywcy należnych odsetek.

Komfort inwestowania w obligacje Skarbu Państwa polega na:

  • pewności zysku;
  • bezpieczeństwie zainwestowanych pieniędzy;
  • możliwości wyboru okresu oszczędzania odpowiadającego potrzebom inwestora i oczekiwaniom.

Pieniądze można zainwestować na 2,3,4 lub 10 lat.

Kiedy i za ile można kupić obligacje dziesięcioletnie?

Inwestycję w dziesięcioletnie obligacje skarbowe można rozpocząć dowolnego dnia. Ich emisje odbywają się w cyklach miesięcznych. Cena sprzedaży jednej obligacji jest stał i wynosi zawsze 100 złotych.

Obligacje dziesięcioletnie - zysk zawsze powyżej inflacji

Oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich jest zmienne. W każdym z dziesięciu okresów odsetkowych jest ustalone na podstawie dwóch czynników - rocznej stopy inflacji, którą ogłasza GUS w miesiącu poprzedzającym dzień rozpoczęcia okresu odsetkowego, a także dodawanej do niej marży zapewniającej zysk.

Wartość marży odsetkowej dla danej emisji obligacji dziesięcioletnich podawana jest w liście emisyjnym.

Zasady zakupu obligacji przez telefon lub Internet określone są w "Regulaminie Korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu", który jest dostępny w Punktach Sprzedaży Obligacji.

Jak się wycofać?

Jeżeli ktoś potrzebuje nagle pieniędzy zainwestowanych w obligacje przed terminem wykupu, to może wtedy złożyć dyspozycję przedterminowego wykupu części lub wszystkich posiadanych obligacji.

Zgodnie z jego życzeniem otrzyma swoje pieniądze i - co jest bardzo ważne - odsetki zarobione do chwili wykupu, które zostają pomniejszone o opłatę pobieraną przez emitenta, której wysokość jest określana w liście emisyjnym obligacji.

Uwaga! Dyspozycję przedterminowego wykupu obligacji można złożyć przy zachowaniu określonych terminów, tj. nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia nabycia obligacji i nie później niż na jeden miesiąc przed dniem ich wykupu.

Środki z wykupu zostaną przekazane na rachunek bankowy szóstego dnia od złożenia dyspozycji. Obligacje dziesięcioletnie można również sprzedać innej osobie fizycznej lub innemu podmiotowi, który jest uprawniony do zakupu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Obligacje 10 letnie do wykupu

Po dziesięciu latach od dnia zakupu obligacji dziesięcioletnich Skarb Państwa wypłaca zainwestowany kapitał, czyli kwotę równą wartości zakupionych obligacji, powiększoną o kapitalizowane przez dziesięć lat odsetki.

Można także zdecydować się na kontynuowanie inwestycji. Za środki uzyskane z wykupu obligacji można nabyć nowe obligacje dostępne w ofercie (2-,3,-4-lub 10-letnie) składając w terminie określonym przez emitenta dyspozycję ich zamiany na obligacje nowej emisji.

Korzyści z zamiany to:

  • atrakcyjna cena, bo dla osób dokonujących zamiany obligacji przewidziane jest dyskonto, a to oznacza, ze cena zamiany jest niższa od ceny sprzedaży;
  • wygoda, bo zamiana zapewnia bezgotówkowy zakup nowych obligacji;
  • brak opłat i prowizji, bo złożenie dyspozycji zamiany nie jest związane żadnym dodatkowym kosztem dla klienta.
 
1 , 2 , 3