| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
Lokaty

piątek, 07 lipca 2017


Lokata Wielki Procent Idea Bank 2,50%

Z Lokaty może skorzystać osoba, która w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek (ważny 2 dni). Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 4 lipca 2017 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 5 lipca 2017 r.

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.

Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty. Okres Umowny Lokaty wynosi 2, 4 albo 6 miesięcy.

Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie Okresu Umownego, Lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny Okres Umowny wynoszący odpowiednio 2, 4 albo 6 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej o Okresie Umownym wynoszącym odpowiednio:

  • 3miesiące, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 2 albo 4 miesiące, bądź
  • 6 miesięcy, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 6 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Tabelą procentowania, dostępną na Stronie Internetowej.


Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.
Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie Lokaty Wielki Procent


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny:


Lokata Wielki Procent

środa, 24 maja 2017

Lokata Skarbonka Plus Idea Bank 2,50%

Z oferty Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, dla którego Bank  prowadzi Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy w złotych polskich. 

Przelew  zasilający  Rachunek  Lokaty  musi  zostać  dokonany  z  Rachunku   Oszczędnościowo  -  Rozliczeniowego  w  złotych  polskich,  prowadzonego   przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.

Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.

Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Po zakończeniu Okresu Umownego Bank przekaże Posiadaczowi Rachunku środki pieniężne wpłacone na Lokatę wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz. 2032 ze zmn).

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie lokaty


lokata skarbonka

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 152