| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
poniedziałek, 25 kwietnia 2016


Lokata Letni Sejf Idea Bank 2,55%


Z Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony wniosek (ważny 5 dni). Oferta Lokaty na warunkach wprowadzonych regulaminem Lokaty obowiązuje od dnia 14 kwietnia 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Okres umowny Lokaty wynosi 5 miesięcy. Okres umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.

Po upływie Okresu umownego Lokata zostanie automatycznie odnowiona na kolejny umówiony okres (5 miesięcy), na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej, o okresie umownym 6 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty tabelą oprocentowania dostępną na stronie internetowej Idea Banku, obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.

Posiadacz rachunku ma możliwość zmiany charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny poprzez złożenie dyspozycji w oddziale bądź za pośrednictwem bankowości telefonicznej w dowolnym momencie trwania okresu umownego.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 PLN.

Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.

Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez bank kwoty Lokaty.

Zerwanie Lokaty przez posiadacza rachunku przed upływem okresu umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu umownego bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

środa, 23 marca 2016


Lokata Mobilna Idea Bank 2,65%


Z Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony wniosek. Oferta Lokaty na warunkach wprowadzonych niniejszym regulaminem Lokaty obowiązuje od dnia 23 marca 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 24 marca 2016 r.

Okres umowny Lokaty wynosi 3 miesiące. Okres umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.

Po upływie okresu umownego Lokata zostanie automatycznie odnowiona na kolejny umówiony okres (3 miesiące), na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej, o okresie umownym 3 miesiące, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty tabelą oprocentowania dostępną na stronie internetowej Idea Banku, obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego.

Posiadacz rachunku ma możliwość zmiany charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny poprzez złożenie Dyspozycji w Oddziale bądź za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej w dowolnym momencie trwania okresu umownego.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 PLN.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.
Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Zerwanie Lokaty przez posiadacza rachunku przed upływem okresu umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.