| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
piątek, 15 lipca 2016


Lokata Lipcowa Idea Bank 2,35%


Z Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony wniosek (ważny 5 dni). Oferta Lokaty na warunkach wprowadzonych regulaminem Lokaty obowiązuje od dnia 14 lipca 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 15 lipca 2016 r.

Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie okresy umownego, Lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny okres umowny wynoszący odpowiednio 1, 4 albo 7 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej o okresie umownym wynoszącym odpowiednio:

– 3 miesiące, dla Lokaty zakładanej na okres umowny 1 albo 4 miesiące,bądź
– 6 miesięcy, dla Lokaty zakładanej na okres umowny 7 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty tabelą oprocentowania, dostępną na stronie internetowej.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 PLN.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.

Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). 

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Oprocentowanie Lokaty Lipcowej 


Lokata Lipcowa


Zerwanie Lokaty przez posiadacza rachunku przed upływem okresu umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu umownego bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

środa, 15 czerwca 2016


Lokata Kwartalny Zysk Idea Bank 2,40%


Z Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek (ważny 5 dni). Oferta Lokaty na warunkach wprowadzonych niniejszym Regulaminem Lokaty obowiązuje od dnia 8 czerwca 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 9 czerwca 2016 r.

Okres Umowny Lokaty wynosi 3 miesiące. Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.

Po upływie Okresu Umownego Lokata zostanie automatycznie odnowiona na kolejny umówiony okres (3 miesiące), na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej, o Okresie Umownym 3 miesiące, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Tabelą Oprocentowania dostępną na Stronie Internetowej, obowiązującą w dniu rozpoczęcia kolejnego Okresu Umownego.

Posiadacz Rachunku ma możliwość zmiany charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny poprzez złożenie Dyspozycji w Oddziale bądź za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej w dowolnym momencie trwania Okresu Umownego.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 1000 PLN. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).  Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Po zakończeniu Okresu Umownego Bank przekaże Posiadaczowi Rachunku środki pieniężne wpłacone na Lokatę wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny 2,40% w skali roku.