| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
piątek, 28 października 2016


Lokata Oby Do Wiosny Idea Bank 2,35%


Z Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, który w okresie ważności  oferty  złoży  poprawnie  wypełniony  wniosek  (ważny  2  dni).  Oferta  Lokaty  obowiązuje od dnia 18 października 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 19 października 2016 r.

Idea Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

Okres  umowny  Lokaty  wynosi  6  miesiące.  Okres  umowny  zaczyna  się  z dniem otwarcia Lokaty.

Po upływie okresu umownego Lokata zostanie automatycznie odnowiona na kolejny umówiony okres (6 miesięcy), na warunkach przewidzianych dla  Lokaty  Standardowej,  o  okresie  umownym  6  miesięcy,  zgodnie z aktualną  na  dzień  odnowienia  Lokaty  tabelą  oprocentowania  dostępną  na stronie internetowej Idea Banku,  obowiązującą  w  dniu  rozpoczęcia  kolejnego Okresu  umownego. 

Posiadacz  rachunku  ma  możliwość  zmiany  charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny poprzez złożenie dyspozycji w oddziale  bądź  za  pośrednictwem  Bankowości  Telefonicznej  w  dowolnym momencie trwania okresu umownego

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.  Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez bank kwoty Lokaty.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały okres umowny 2,35%.

Uwaga! Zerwanie Lokaty przez posiadacza rachunku przed upływem okresu umownego  skutkuje  zwrotem całości  wpłaconych  przez posiadacza  rachunku  środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed  upływem okresu umownego Idea Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

 

wtorek, 23 sierpnia 2016

Lokata Sierpniowa Idea Bank 2,15%

Z Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek (ważny 5 dni). Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 11 sierpnia 2016 r.

Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty. Okres Umowny Lokaty wynosi odpowiednio 1 miesiąc, 4 miesiące, 7 miesięcy.

Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie okresu umownego, Lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny okres umowny wynoszący odpowiednio 1, 4 albo 7 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej o okresie umownym wynoszącym odpowiednio:

– 3 miesiące, dla Lokaty zakładanej na okres umowny 1 albo 4 miesiące, bądź
– 6 miesięcy, dla Lokaty zakładanej na okres umowny 7 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty tabelą oprocentowania, dostępną na stronie internetowej.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez bank kwoty Lokaty.

Zerwanie Lokaty przez posiadacza rachunku przed upływem okresu umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu umownego bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie lokaty


lokata sierpniowa