| < Sierpień 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Konta i lokaty bankowe
poniedziałek, 28 listopada 2016


e-Lokata Progresywna do 3,65% w Getin Banku


e-Lokata Progresywna” jest dostępna: 

− za pośrednictwem Bankowości Internetowej dla osób fizycznych w Getin Bank,
− w Placówkach Dystrybutora Banku: Open Finance, 
− drogą internetową za pośrednictwem witryny internetowej Getin Bank.

Dla uczestników Promocji „Konto Swobodne Plus”, „Konto Optymalne Plus” za spełnienie warunków Promocji, zgodnie z Regulaminem odpowiednio: „Promocji Konto Swobodne Plus”, „Promocji Konto Optymalne Plus” Bank udostępnił za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej „e-Lokatę Progresywną” w wariancie „Plus”, stanowiącą wariant znajdującej się w regularnej ofercie Banku „e-Lokaty Progresywnej” z podwyższonym oprocentowaniem w pierwszym Okresie umownym o 0,1 p.p.  Założenie „e-Lokaty Progresywnej” w wariancie „Plus” nie jest możliwe w Placówkach Dystrybutora Banku.

W przypadku gdy posiadacz Lokaty posiada w banku rachunek oszczędnościowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata nieodnawialna, a środki (kapitał i odsetki) zostaną przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek (prowadzony w  banku w tej samej relacji własności co zakładana Lokata). Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna w przypadku gdy posiadacz Lokaty nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz w przypadku zakładania Lokaty w Bankowości Mobilnej i w Placówkach Dystrybutora Banku. 

e-lokata Progresywna


e-lokata progresywna

piątek, 28 października 2016


Lokata Oby Do Wiosny Idea Bank 2,35%


Z Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, który w okresie ważności  oferty  złoży  poprawnie  wypełniony  wniosek  (ważny  2  dni).  Oferta  Lokaty  obowiązuje od dnia 18 października 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 19 października 2016 r.

Idea Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.

Okres  umowny  Lokaty  wynosi  6  miesiące.  Okres  umowny  zaczyna  się  z dniem otwarcia Lokaty.

Po upływie okresu umownego Lokata zostanie automatycznie odnowiona na kolejny umówiony okres (6 miesięcy), na warunkach przewidzianych dla  Lokaty  Standardowej,  o  okresie  umownym  6  miesięcy,  zgodnie z aktualną  na  dzień  odnowienia  Lokaty  tabelą  oprocentowania  dostępną  na stronie internetowej Idea Banku,  obowiązującą  w  dniu  rozpoczęcia  kolejnego Okresu  umownego. 

Posiadacz  rachunku  ma  możliwość  zmiany  charakteru Lokaty na wariant nieodnawialny poprzez złożenie dyspozycji w oddziale  bądź  za  pośrednictwem  Bankowości  Telefonicznej  w  dowolnym momencie trwania okresu umownego

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.  Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez bank kwoty Lokaty.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały okres umowny 2,35%.

Uwaga! Zerwanie Lokaty przez posiadacza rachunku przed upływem okresu umownego  skutkuje  zwrotem całości  wpłaconych  przez posiadacza  rachunku  środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed  upływem okresu umownego Idea Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.