| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
poniedziałek, 09 stycznia 2017


Lokata Czwórka Plus Idea Bank 2,15%

 
Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek. Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 15 grudnia 2016 r. 

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.  Okres Umowny Lokaty wynosi 4 miesiące. Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.  Lokata ma charakter nieodnawialny.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.  Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny 2,15% w skali roku.

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

poniedziałek, 28 listopada 2016


e-Lokata Progresywna do 3,65% w Getin Banku


e-Lokata Progresywna” jest dostępna: 

− za pośrednictwem Bankowości Internetowej dla osób fizycznych w Getin Bank,
− w Placówkach Dystrybutora Banku: Open Finance, 
− drogą internetową za pośrednictwem witryny internetowej Getin Bank.

Dla uczestników Promocji „Konto Swobodne Plus”, „Konto Optymalne Plus” za spełnienie warunków Promocji, zgodnie z Regulaminem odpowiednio: „Promocji Konto Swobodne Plus”, „Promocji Konto Optymalne Plus” Bank udostępnił za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej „e-Lokatę Progresywną” w wariancie „Plus”, stanowiącą wariant znajdującej się w regularnej ofercie Banku „e-Lokaty Progresywnej” z podwyższonym oprocentowaniem w pierwszym Okresie umownym o 0,1 p.p.  Założenie „e-Lokaty Progresywnej” w wariancie „Plus” nie jest możliwe w Placówkach Dystrybutora Banku.

W przypadku gdy posiadacz Lokaty posiada w banku rachunek oszczędnościowy lub rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata nieodnawialna, a środki (kapitał i odsetki) zostaną przekazane na wskazany przez posiadacza rachunek (prowadzony w  banku w tej samej relacji własności co zakładana Lokata). Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna w przypadku gdy posiadacz Lokaty nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz w przypadku zakładania Lokaty w Bankowości Mobilnej i w Placówkach Dystrybutora Banku. 

e-lokata Progresywna


e-lokata progresywna