| < Sierpień 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Konta i lokaty bankowe
wtorek, 17 stycznia 2017


Lokata Styczniowa Plus Idea Bank 2,30%


Z oferty Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, dla którego bank prowadzi rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych polskich. Przelew zasilający rachunek Lokaty musi zostać dokonany z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w złotych polskich, prowadzonego przez bank na rzecz posiadacza rachunku.

W momencie składania wniosku, posiadacz rachunku powinien zapewnić na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych polskich prowadzonym przez bank na jego rzecz, z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty.

Okres umowny Lokaty wynosi 1, 2, 3, 6 albo 7 miesięcy. Okres umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.

Lokata ma charakter nieodnawialny. Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). 

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez bank kwoty Lokaty.

Zerwanie Lokaty  przed upływem okresu umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu umownego bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały okres umowny:


lokata styczniowa


poniedziałek, 09 stycznia 2017


Lokata Czwórka Plus Idea Bank 2,15%

 
Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek. Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 15 grudnia 2016 r. 

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.  Okres Umowny Lokaty wynosi 4 miesiące. Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.  Lokata ma charakter nieodnawialny.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.  Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny 2,15% w skali roku.

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.