| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
czwartek, 07 września 2017

Program 500+ zmiany


Otrzymujesz pieniądze z programu Rodzina 500+? By dostawać pieniądze w nowym okresie zasiłkowym (od października 2017 roku) bez przerwy w wypłacie, złóż wniosek jak najszybciej, bo jeśli zrobisz to za późno, licz się z tym, że wypłatę dostaniesz w listopadzie lub w grudniu, z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

Uwaga! Ostateczny termin składania wniosków to 31 października. Później świadczenie przyznane będzie bez wyrównania.


Nowy okres zasiłkowy dotyczy też osób, które starają się o zasiłki rodzinne i pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Wszystkie wnioski można złożyć osobiście lub przez internet, bankowość elektroniczną, elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Nowe przepisy w programie Rodzina 500+


Od 1 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe przepisy. Program 500+ został uszczelniony, by zapobiec sztucznemu zaniżaniu dochodów osób chcących dostać świadczenie na pierwsze dziecko. 

Nowe przepisy mają zapobiec rozwiązywaniu umów o pracę, by móc zadeklarować tzw. dochód utracony. Niektórzy tak robią i w niedługim czasie wracają do dawnej pracy. Teraz, jeżeli takie działanie nastąpi przed upływem trzech miesięcy, nie będzie traktowane jako utrata dochodu.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci


Tutaj mamy bardzo ważną zmianę. Rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą mieć ustalone alimenty na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Jeśli ktoś nie ma zasądzonych alimentów, powinien jak najszybciej złożyć o to wniosek do sądu.

I jednocześnie złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Sąd takie zabezpieczenie wyda w terminie do 3o dni. To wystarczy do otrzymania świadczenia z programu Rodzina 500+.

11:29, finanse76 , Inne
Link Dodaj komentarz »
piątek, 07 lipca 2017


Lokata Wielki Procent Idea Bank 2,50%

Z Lokaty może skorzystać osoba, która w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek (ważny 2 dni). Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 4 lipca 2017 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 5 lipca 2017 r.

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.

Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty. Okres Umowny Lokaty wynosi 2, 4 albo 6 miesięcy.

Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie Okresu Umownego, Lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny Okres Umowny wynoszący odpowiednio 2, 4 albo 6 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej o Okresie Umownym wynoszącym odpowiednio:

  • 3miesiące, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 2 albo 4 miesiące, bądź
  • 6 miesięcy, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 6 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Tabelą procentowania, dostępną na Stronie Internetowej.


Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.
Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie Lokaty Wielki Procent


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny:


Lokata Wielki Procent

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 252