Konta i lokaty bankowe
Blog > Komentarze do wpisu

Lokaty Idea Bank - Lokata Wielki Procent 2,50%


Lokata Wielki Procent Idea Bank 2,50%

Z Lokaty może skorzystać osoba, która w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek (ważny 2 dni). Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 4 lipca 2017 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 5 lipca 2017 r.

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.

Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty. Okres Umowny Lokaty wynosi 2, 4 albo 6 miesięcy.

Lokata ma charakter odnawialny. Po upływie Okresu Umownego, Lokata zostanie automatycznie odnowiona wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na kolejny Okres Umowny wynoszący odpowiednio 2, 4 albo 6 miesięcy, na warunkach przewidzianych dla Lokaty Standardowej o Okresie Umownym wynoszącym odpowiednio:

  • 3miesiące, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 2 albo 4 miesiące, bądź
  • 6 miesięcy, dla Lokaty zakładanej na Okres Umowny 6 miesięcy, zgodnie z aktualną na dzień odnowienia Lokaty Tabelą procentowania, dostępną na Stronie Internetowej.


Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.
Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.
Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie Lokaty Wielki Procent


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny:


Lokata Wielki Procent

piątek, 07 lipca 2017, finanse76

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: