Konta i lokaty bankowe
Blog > Komentarze do wpisu

Lokaty Idea Bank - Lokata Skarbonka Plus 2,50%

Lokata Skarbonka Plus Idea Bank 2,50%

Z oferty Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, dla którego Bank  prowadzi Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy w złotych polskich. 

Przelew  zasilający  Rachunek  Lokaty  musi  zostać  dokonany  z  Rachunku   Oszczędnościowo  -  Rozliczeniowego  w  złotych  polskich,  prowadzonego   przez Bank na rzecz Posiadacza Rachunku.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.

Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN.

Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN).

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Po zakończeniu Okresu Umownego Bank przekaże Posiadaczowi Rachunku środki pieniężne wpłacone na Lokatę wraz z należnymi odsetkami pomniejszonymi o podatek przewidziany Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 poz. 2032 ze zmn).

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie lokaty


lokata skarbonka

środa, 24 maja 2017, finanse76

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: