Konta i lokaty bankowe
Blog > Komentarze do wpisu

Lokaty Idea Bank - Lokata Styczniowa Plus 2,30%


Lokata Styczniowa Plus Idea Bank 2,30%


Z oferty Lokaty może skorzystać posiadacz rachunku, dla którego bank prowadzi rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych polskich. Przelew zasilający rachunek Lokaty musi zostać dokonany z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w złotych polskich, prowadzonego przez bank na rzecz posiadacza rachunku.

W momencie składania wniosku, posiadacz rachunku powinien zapewnić na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w złotych polskich prowadzonym przez bank na jego rzecz, z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty.

Okres umowny Lokaty wynosi 1, 2, 3, 6 albo 7 miesięcy. Okres umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.

Lokata ma charakter nieodnawialny. Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN. Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). 

Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez bank kwoty Lokaty.

Zerwanie Lokaty  przed upływem okresu umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez posiadacza rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem okresu umownego bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały okres umowny:


lokata styczniowa


wtorek, 17 stycznia 2017, finanse76

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: