Konta i lokaty bankowe
Blog > Komentarze do wpisu

Lokaty Idea Bank - Lokata Czwórka Plus 2,15%


Lokata Czwórka Plus Idea Bank 2,15%

 
Lokaty może skorzystać Posiadacz Rachunku, który w okresie ważności oferty złoży poprawnie wypełniony Wniosek. Oferta Lokaty  obowiązuje od dnia 14 grudnia 2016 r. do odwołania, jednak nie krócej niż do dnia 15 grudnia 2016 r. 

Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzenia oferty Lokaty w formie krótkich edycji, o czym poinformuje za pośrednictwem Strony Internetowej.  Okres Umowny Lokaty wynosi 4 miesiące. Okres Umowny zaczyna się z dniem otwarcia Lokaty.  Lokata ma charakter nieodnawialny.

Minimalna kwota Lokaty wynosi 500 PLN.  Maksymalna kwota Lokaty wynosi 1 000 000 PLN. Środki na Lokatę przyjmowane są w polskich złotych (PLN). Odsetki od Lokaty będą naliczane od kapitału Lokaty za rzeczywisty okres przechowywania przez Bank kwoty Lokaty.

Oprocentowanie lokaty


Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi przez cały Okres Umowny 2,15% w skali roku.

Zerwanie Lokaty przez Posiadacza Rachunku przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem całości wpłaconych przez Posiadacza Rachunku środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

poniedziałek, 09 stycznia 2017, finanse76

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: