Konta i lokaty bankowe
Blog > Komentarze do wpisu

IKE PKO BP


IKE-Obligacje - Indywidualne Konto Emerytalne PKO BP

Indywidualne Konto Emerytalne, a w nim Dziesięcioletnie Obligacje Skarbowe, to bardzo dobry pomysł na lepszą emeryturę.

W ramach programu Indywidualnych Kont Emerytalnych PKO BP przygotowało atrakcyjną formę oszczędzania - Konto IKE-Obligacje. Zapewnia no dodatkową możliwość zabezpieczenia finansowego w wieku emerytalnym. W ramach tego konta oszczędzający mogą nabywać detaliczne obligacje skarbowe, wskazane przez Ministra Finansów.

Są one oferowane w sieci ponad 1000 oddziałów PKO BP oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP na terenie całego kraju.

IKE PKO BP - korzyści

Najważniejszymi argumentami, które przemawiają za gromadzeniem oszczędności na Koncie IKE-Obligacje są:

 • zwolnienie z podatku dochodowego;
 • proste i przejrzyste zasady oszczędzania;
 • brak wymogu dokonywania regularnych wpłat;
 • wysoki zysk oraz bezpieczeństwo gwarantowane przez Skarb Państwa;
 • konkurencyjne warunki prowadzenia konta.

Edo - obligacje skarbowe dla inwestora indywidualnego

W ramach Konta IKE-Obligacje można nabywać Dziesięcioletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe, które nazywane są dalej obligacjami EDO. Ich konstrukcja została dostosowana do postanowień ustawy o IKE.

Obligacje te mogą być również nabywane bez ograniczeń poza oszczędzaniem w ramach konta IKE oraz stanowią jeden z produktów w ofercie Ministerstwa Finansów.

Obligacje EDO jako obligacje oszczędnościowe są oferowane każdego dnia po cenie równej 100 zł. Posiadają dziesięć rocznych okresów odsetkowych, przy czym odsetki podlegają kapitalizacji po upływie każdego okresu odsetkowego, co znacznie zwiększa zyskowność tej obligacji.

Wypłata odsetek za cały okres oszczędzania następuje jednorazowo przy wykupie obligacji dokładnie 10 lat od dnia ich kupna.

Oprocentowanie obligacji EDO w poszczególnych okresach odsetkowych jest ustalane na podstawie inflacji powiększonej o marże odsetkową. Taka konstrukcja umożliwia dostosowanie oprocentowania w każdym roku oszczędzania do bieżącej stopy inflacji oraz poziomu rynkowych stóp procentowych, a także gwarantuje powiększenie siły nabywczej zainwestowanego kapitału. Marża bowiem gwarantuje, że zysk z obligacji będzie zawsze wyższy od inflacji.

Wykup obligacji następuje dokładnie po upływie 10 lat od dnia ich zakupu. Wierzytelność z zakupu obligacji nie zmniejsza kwoty rocznego limitu wpłat na konto IKE. Uzyskane środki z wykupu obligacji mogą podlegać reinwestycji, czyli mogą zostać wykorzystane na zakup nowych obligacji.

Opłaty za prowadzenie konta IKE-Obligacje

Za rok kalendarzowy, w którym została podpisana umowa o prowadzenie Konta IKE-Obligacje, PKO BP nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie konta.

Opłaty za prowadzenie Konta IKE-Obligacje za kolejne lata kalendarzowe naliczane są od wartości nominalnej obligacji zapisanych na tym koncie w dniu 31 grudnia danego roku. Opłaty te pobierane są z dołu 20 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

Pobieranie opłaty z dołu oznacza, ze osoba, która przykładowo po raz pierwszy zainwestuje lub podpisze umowę na IKE-Obligacje w 2012 r., będzie uiszczała pierwsza opłatę dopiero 20 lutego 2014 r.

Obowiązują następujące wskaźniki do wyliczenia opłaty za prowadzenie Konta IKE-Obligacje

IKE

Gdzie założyć Konto IKE-Obligacje?

Konto IKE-Obligacje można założyć w Oddziałach PKO BP oraz w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO BP.

wtorek, 30 października 2012, finanse76

Polecane wpisy

 • Zakup obligacji

  // // Jak kupić obligacje? Obligacje skarbowe możesz zakupić na kilka sposobów. Dostępne są one w sieci PKO Banku Polskiego . Sprzedażą obligacji skarbowych za

 • Obligacje Skarbu Państwa 10 letnie

  // // Dziesięcioletnie Obligacje Skarbu Państwa Osoby, które chcą bezpiecznie zainwestować swoje oszczędności, mogą wybrać detaliczne obligacje skarbowe , który

 • Obligacje Skarbu Państwa czy warto?

  // // Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe Obligacje Skarbu Państwa (TOZ) Jeśli chcesz bezpiecznie zainwestować swoje pieniądze, to możesz wybrać do teg

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: